‏نمایش پست‌ها با برچسب فسفونیک اسیدها. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فسفونیک اسیدها. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۰-۰۴-۲۶

TopShimi Inc.

هیدروکسی اتیل آمینو دی - متیلن فسفونیک اسید HEMPA

هیدروکسی اتیل آمینو دی - متیلن فسفونیک اسید HEMPA

 Hydroxyethylamino Di(Methylene Phosphonic Acid) (HEMPA)   Properties:  HEMPA is an organophosphonic acid, which exhibits excellent chelatio...

TopShimi Inc.

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

  Triethanolamine Phosphate Ester (TEAPE)  Properties:   Triethanolamine Phosphate Ester is a type of Phosphate esters. Phosphate esters hav...

۱۴۰۰-۰۴-۱۴

TopShimi Inc.

پلی هیدریک الکل فسفات استر  PAPE

پلی هیدریک الکل فسفات استر PAPE

 ویژگی ها : PAPE نوع جدیدی از مواد شیمیایی تصفیه آب است که توانایی ضد رسوب و  جلوگیری از خوردگی خوبی دارد. از آنجا که بیش از یک گروه پلی اتی...

TopShimi Inc.

اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید - EDTMPA

اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید - EDTMPA

  ویژگی ها : EDTMPA ظرفیت بالایی برای کلات یونهای فلزی دارد. کمپلکس ثابت با مس بزرگترین عامل در بین کلیه مواد شیمیایی از جمله EDTA است. EDTM...

۱۴۰۰-۰۴-۱۳

TopShimi Inc.

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

  ویژگی ها : DTPMPA بی ضرر است و به راحتی در اسید حل می شود. DTPMPA تحمل بالایی در برابر حرارت دارد و ضد خوردگی و ضد رسوب فوق العاده است . D...

TopShimi Inc.

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP

ویژگی ها : ATMP حلالیت عالی در آب دارد و با جذب کلسیم کربنات محلول در آب مانع تشکیل شبکه رسوب در سیستم های آبی می شود. ATMP پایداری شیمیایی ...