اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

 هیدرازین یک ترکیب شیمیایی است که مصارف بسیاری دارد، در سوخت موشک ، نساجی ، عکسبرداری ، رنگرزی پارچه و اکسیژن زدایی در بویلرهای  نیروگاه برق، تولید پلیمر ، باتری سوختی ، لحیم کاری ، ساخت ترانزیستور و نمایشگر های کریستال مایع از کاربردهای هیدرازین است.


هیدرازین در صنایع برای ساخت ماده های آلی استفاده می شود، این ماده برای موجودات زنده بسیار خطرنالک است و سرطان زا می باشد و بدون آب بسیار ناپایدار است.


در دیگ های بخار هیدرازین با اکسیژن واکنش داده و بدون هیچ آسیبی به بویلر سطح آنرا تحت تاثیر قرار می دهد ، این ماده سطح فلز را با ایجاد مگنتیت می پوشاند و با این لایه محافظ از خوردگی احتمالی جلوگیری می کند و کارایی بسیار مناسبی دارد.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

پلی هیدریک الکل فسفات استر PAPE

نمک چهار سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA4

نمک پنج سدیمی اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید EDTMPA.NA5

هیدروکسی اتیل آمینو دی - متیلن فسفونیک اسید HEMPA

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP