ایزوبوتانول – Isobutanol

 ماده ای آلی با بوی خاص ، بی رنگ ، اشتغال پذیر و ترکیبی از خانواده الکل هاست که از تجزیه شدن مواد آلی (تخمیر کربوهیدرات ها) حاصل می گردد. این ماده ، جز ماده اولیه تولید ایزوبوتیل استات است ، ایزوبوتیل استات در تولید لاک الکل و سایر پوشش دهنده های شیمیایی استفاده می شود به علاوه بصورت چاشنی در صنایع غذایی مصرف می شود.


خوردن ماده ایزوبوتانول موجب کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی می شود.


ایزوبوتانول جز الکل های زنجیره دار و دارای چالی انرژی نزدیک به بنزین است ، این ماده به راحتی جذب آب نمی شود


ایزوبوتانول دارای انواع کاربری فنی و صنعتی است:


ماده اولیه در ساخت ایزوبوتیل استات ، که در تولید پوشش های لاک و مشابه استفاده می شود و در صنایع غذایی به عنوان عامل طعم دهنده است.

پیش از استرهای مشتق – ایزوبوتیل استرها مانند diisobutyl فتالات (DIBP) به عنوان استفاده بلستسزرس در پلاستیک، لاستیک، و دیگر پیشگیرنده p-xylene ، یکی از مواد اولیه بطری های پلاستیکی ، منسوجات و لباس.

  • حلال رنگ
  • حذف لاک الکل
  • مواد تشکیل دهنده جوهر
  • افزودن رنگ، برای کاهش ویسکوزیته ، بهبود جریان برس، و کاهش تولید باقی مانده های روغن ( سرخ کردن ) بر روی سطوح رنگ
  • افزودنی بنزین
  • افزودنی خودرو در لهستانی
  • افزودنی پاک کننده رنگ خودرو
  • استخراج شیمیایی در تولید ترکیبات آلی
  • فاز متحرک در کروماتوگرافی
  • جایگزین بالقوه بنزین (نسل دوم سوخت های زیستی)

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7