اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید - EDTMPA

 ویژگی ها :

اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید - EDTMPA


EDTMPA ظرفیت بالایی برای کلات یونهای فلزی دارد. کمپلکس ثابت با مس بزرگترین عامل در بین کلیه مواد شیمیایی از جمله EDTA است.

EDTMPA نوعی معرف با درجه خلوص بالا و بی ضرر است ، می توان آن را به عنوان شوینده در تراشه نیمه هادی برای تهیه مدار مجتمع در صنعت الکترونیک ، به عنوان عامل حامل رادیو عنصر در صنعت پزشکی و به عنوان عامل تراپی و درمان استفاده کرد.مشخصات فنی:

اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید - EDTMPA


کاربرد : 

ظرفیت کی لیت EDTMPA تا حد زیادی بیش از EDTA و DTPA است و تقریباً در هر شرایطی می تواند جایگزین EDTA برای عامل کی لیت شود.


بسته بندی و نگهداری :

بشکه پلاستیکی 200 کیلویی ، بالک IBC یک تنی ، متناسب با نیاز مشتری ، تا یکسال در جای خشک و خنک قابل نگهداری است.


مترادف ها:

EDTMPA; EDTMP; EDTMP(A); Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid); EDTPO 

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

ایزوبوتانول – Isobutanol