پلی هیدریک الکل فسفات استر PAPE

 ویژگی ها :

پلی هیدریک الکل فسفات استر  PAPE


PAPE نوع جدیدی از مواد شیمیایی تصفیه آب است که توانایی ضد رسوب و  جلوگیری از خوردگی خوبی دارد.

از آنجا که بیش از یک گروه پلی اتیلن گلیکول به مولکول وارد می شود ، ضد رسوب و خوردگی برای رسوب کلسیم بهبود می یابد. این اثر خوبی برای کار دستگاه همراه فلزات سنگینی مثل باریم و استرانسیم دارد.

PAPE اثر مهار رسوب خوبی برای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم دارد ، PAPE می تواند به خوبی با اسید پلی کربوکسیلیک ، اسید ارگانوفورونیک ، فسفات و نمک روی مخلوط شود.

PAPE می تواند به عنوان بازدارنده رسوب برای میدان های نفتی و سیستم های خنک کننده آبی در صنعت استفاده شود.


مشخصات فنی:

پلی هیدریک الکل فسفات استر  PAPE


کاربرد : 

هنگامی که به عنوان بازدارنده رسوب استفاده می شود ، کمتر از 15 میلی گرم در لیتر توصیه می شود ، در صورت استفاده در سیستم های کولینگ مدار بسته ، 150 میلی گرم در لیتر مناسب است.


بسته بندی و نگهداری :

بشکه پلاستیکی 200 کیلویی ، بالک IBC یک تنی ، متناسب با نیاز مشتری ، تا یکسال در جای خشک و خنک قابل نگهداری است.


موارد ایمنی :

اسیدیته ، از تماس با چشم و پوست خودداری شود ، پس از تماس با ماده بوسیله آب قابل شستشو است.


مترادف ها:

PAPE; PAE ;Polyol phosphate ester; Polyhydric alcohol phosphate ester

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

ایزوبوتانول – Isobutanol

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7