مواد شیمیایی ضد کف – anti fome

 مواد شیمیایی ضد کف از کف کردن و تشکیل حباب در جریان های متلاطم، ممانعت به عمل می آورند که در نتیجه باعث افزایش میزان کارائی برج ها، ظرفیت واحد و میزان تولید می گردد. همچنین مواد شیمیایی ضد کف در برج های جذب آمین، سبب افزایش جریان خروجی از برج، کاهش مصرف آمین، پایین آمدن میزان سولفید هیدروژن و در نهایت افزایش تولید می گردد.ضد کف آب


این محصول از کف کردن و تشکیل حباب در جریان های متلاطم ممانعت به عمل می آورد که در نتیجه باعث افزایش میزان کارائی برج ها، ظرفیت واحد و میزان تولید می گردد.ضد کف نفت


این محصول با کشش سطحی کم و پایداری حرارتی بالا و نیز ویسکوزیته ۶۰،۰۰۰ و ۱۲،۰۰۰ cSt جهت مصرف در پروسه فرآوری نفت خام طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

ایزوبوتانول – Isobutanol