تماس با ما contact us

 تماس با ما …

آدرس : تهران ، خیابان دماوند ، خیابان منتظری ، پلاک ۲۶۱

تلفن : 09109314541

آدرس ایمیل : allwebiran {at} gmail.com

محبوب ترین محصولات

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

نمک پنج سدیمی اتیلن دی آمین تترا - متیلن فسفونیک اسید EDTMPA.NA5

نمک دو سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA2

هیدروکسی اتیل آمینو دی - متیلن فسفونیک اسید HEMPA

نمک چهار سدیمی هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP.NA4

نمک چهار سدیمی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP.NA4