تماس با ما

 تماس با ما …

آدرس ایمیل : allwebiran {at} gmail.com

محبوب ترین محصولات

مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی – Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی دمولسیفایر – Demulsifier

استاندارد سازی محلول های شیمیایی normalize chemical solution

تری اتانول آمین فسفات استر TEAPE

اکسیژن زدایی هیدرازین hydrazine

پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

نمک هفت سدیمی دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید DTPMP.NA7

دی اتیلن تری آمین پنتا - متیلن فسفونیک اسید - DTPMPA

اسید کلریدریک (جوهر نمک ) hcl-hydrochloric acid – choloridric acid